Dịch vụNgày: 23-01-2019 bởi: ATT LOGISTICS

Phòng Sales

*** Phòng kinh doanh Logistics:

Trưởng phòng kinh doanh:

Mr. Kim: (+84) 969 611 156 / sales@attlogistics.vn

Phó phòng kinh doanh (khu vực Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên):

Mr. Linh: (+84) 946 111 116 / sale1@attlogistics.vn

Nhân viên kinh doanh (khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên):

Mr. Dương Anh: (+84) 912 020 489 / sale9@attlogistics.vn

Nhân viên kinh doanh (khu vực Phú Thọ):

Ms. Nguyệt: (+84) 868 111 156 / sale5@attlogistics.vn


*** Phòng kinh doanh phế liệu:

Phó giám đốc:

Mr. Linh: (+84) 972 120 859 / sale1@attlogistics.vn

Phó phòng kinh doanh:

Mr. Dũng: (+84) 911 116 663 / sale6@attlogistics.vn

Mr. Lâm: (+84) 899 518 222 / sale16@attlogistics.vn